© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki

Archief “Special “

Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki bestond in 2020, 40 jaar Oud voorzitter Wim Spruit, heeft onze geschidenis vanaf het eerste transport, gevangen in een prachtig boek
Boek in de media Button Text
Jubileumboek ‘IJmond-Wronki 1980-2020’ Delegatie uit Wronki bij presentatie jubileumboek Het boek ‘IJmond-Wronki 1980-2020’ is gepresenteerd. In aanwezigheid van tientallen gasten is op woensdag 8 december in het Kennemer Theater het jubileumboek, geschreven door oud-voorzitter Wim Spruit, gelanceerd. Er waren ook gasten uit Wronki overgekomen om deze heuglijke gebeurtenis mee te maken. En veel (oud)vrijwilligers waren in de middaguren present om een gratis exemplaar in ontvangst te nemen. Uit Wronki kwam Michal Poniewski (directeur WOK, cultureel centrum), Karolina Matuszewska en Weronika Kwita (bibliotheek Wronki), Tobiasz Chozalski (woordvoerder burgemeester van Wronki en begeleider van de jongerenraad Wronki), alsmede de jongerenraadsleden Marysia Sawczuk en Julia Adamczak. De Jongerenraad Heemskerk heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Jongerenraad Wronki. Met de Heemskerkse raadsleden Marcel Dijkstra en Quinn van Veen trokken de jongeren uit Wronki op gedurende hun verblijf in de regio. Wie als (oud)vrijwilliger ook een gratis exemplaar wil ontvangen, kan zich aanmelden via wronkiboek@gmail.com Voor andere belangstellenden is, ook via deze mail, het boek te koop voor € 20,-. Foto’s Hans Bosch & Adrie Verhagen
Książka o współpracy oficjalnie zaprezentowana! W teatrze Kennemer w Beverwijk odbyła się oficjalna premiera książki o partnerstwie miast Wronki-Beverwijk: „IJmond-Wronki 1980-2020”. Autorem publikacji jest wieloletni przyjaciel Wronek Wim Spruit. Wydarzenie odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, obowiązujących obecnie w Królestwie Niderlandów. Pięknie wydany dwujęzyczny album został wydrukowany w pełnym kolorze w formacie A4. Zawiera dokumentację transportów pomocowych, historię oficjalnej współpracy, wiele wspomnień, ciekawostek, unikatowych zdjęć i współczesnych działań na rzecz podtrzymania wzajemnych relacji. Ważną częścią publikacji są ilustracje wykonane przez dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Wronki. W konkursie zorganizowanym przez wroniecką bibliotekę wzięło udział 115 uczniów, a 16 rysunków zilustrowało opowiadane historie. Podczas oficjalnej premiery książki, odbyła się także wystawa wszystkich prac. W holenderskiej premierze książki wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Wronieckiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki oraz Młodzieżowej Rady Gminy Wronki. Publikacja została współfinansowana ze środków Gminy Wronki. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem własnego egzemplarza tej unikatowej książki, zapraszamy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki w godzinach otwarcia placówki.
Boek over samenwerking officieel gepresenteerd! De officiële première van het boek over de samenwerking tussen de gemeenten Wronki-Beverwijk: "IJmond-Wronki 1980-2020" vond plaats in het Kennemer Theater in Beverwijk. De auteur van de publicatie is een oude vriend van Wronek Wim Spruit. Het evenement werd gehouden in overeenstemming met alle sanitaire regels die momenteel van kracht zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Het prachtig uitgegeven tweetalige album werd in full colour gedrukt op A4- formaat. Het bevat documentatie van hulptransporten, geschiedenis van officiële samenwerking, vele herinneringen, interessante weetjes, unieke foto's en eigentijdse activiteiten gericht op het onderhouden van onderlinge relaties. Een belangrijk onderdeel van de publicatie zijn illustraties gemaakt door kinderen van scholen en kleuterscholen in de gemeente Wronki. 115 studenten namen deel aan de wedstrijd georganiseerd door de bibliotheek in Wroniec, en 16 tekeningen illustreerden de vertelde verhalen. Tijdens de officiële première van het boek was er ook een tentoonstelling van alle werken. De Nederlandse première van het boek werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Stad en Gemeente Wronki, Cultuurcentrum Wronki, Openbare Bibliotheek Stad en Gemeente Wronki en de Jeugdraad van de Gemeente Wronki. De publicatie werd medegefinancierd door de gemeente Wronki. Iedereen die geïnteresseerd is in het ontvangen van een eigen exemplaar van dit unieke boek, wordt uitgenodigd in de Openbare Bibliotheek van de stad en gemeente Wronki tijdens de openingstijden van de faciliteit.
Foto’s en tekst: Gemeente Wronki / Tobiasz Chozalski
© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk Wronki

Archief

“Special “

Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki bestond in 2020, 40 jaar Oud voorzitter Wim Spruit, heeft onze geschidenis vanaf het eerste transport, gevangen in een prachtig boek
Jubileumboek ‘IJmond-Wronki 1980-2020’ Delegatie uit Wronki bij presentatie jubileumboek Het boek ‘IJmond-Wronki 1980-2020’ is gepresenteerd. In aanwezigheid van tientallen gasten is op woensdag 8 december in het Kennemer Theater het jubileumboek, geschreven door oud-voorzitter Wim Spruit, gelanceerd. Er waren ook gasten uit Wronki overgekomen om deze heuglijke gebeurtenis mee te maken. En veel (oud)vrijwilligers waren in de middaguren present om een gratis exemplaar in ontvangst te nemen. Uit Wronki kwam Michal Poniewski (directeur WOK, cultureel centrum), Karolina Matuszewska en Weronika Kwita (bibliotheek Wronki), Tobiasz Chozalski (woordvoerder burgemeester van Wronki en begeleider van de jongerenraad Wronki), alsmede de jongerenraadsleden Marysia Sawczuk en Julia Adamczak. De Jongerenraad Heemskerk heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Jongerenraad Wronki. Met de Heemskerkse raadsleden Marcel Dijkstra en Quinn van Veen trokken de jongeren uit Wronki op gedurende hun verblijf in de regio. Wie als (oud)vrijwilliger ook een gratis exemplaar wil ontvangen, kan zich aanmelden via wronkiboek@gmail.com Voor andere belangstellenden is, ook via deze mail, het boek te koop voor € 20,-. Foto’s Hans Bosch & Adrie Verhagen
Boek in de media Button Text