© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki

Over het ontstaan van de stichting

Eerste contact ‘Help de Polen de winter door’….

De banden tussen Beverwijk en Wronki dateren uit 1980. Polen bevond zich in een sociale, politieke en economische crisis. Nederland wilde net als veel andere landen in het westen op alle fronten de burgers in Polen helpen met kleding, schoeisel (baby-)voeding, en dergelijke. In de regio IJmond met Beverwijk als middelpunt werd, na eerst als hulpcomité gewerkt te hebben, de Stichting IJmond Helpt Polen opgericht. Nadat in 1980 en ’81 maanden achtereen al keihard was gewerkt, vond de eerste officiële vergadering plaats op 7 december 1981. Deze datum wordt aangehouden als officieel begin van meer formele contacten met Polen, Wronki in het bijzonder. In overleg met het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag, dat toentertijd de nationale hulp aan Polen coördineerde, koos de IJmond voor banden met de gemeente Wronki en omgeving. Onder het motto ‘Help de Polen de winter door, kwamen meer en meer acties op gang: bedrijven, kerken, scholen gezondheidszorg enzovoort hielpen de IJmondse stichting haar doel te verwezenlijken. De hulpactiviteiten werden in 1987 voortgezet door de Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki, die hulp richtte zich op de totstandkoming van een gezondheidscentrum, de steun aan drie tehuizen voor mensen met een beperking en een kindertehuis. In overleg met de gemeentelijke sociale dienst aldaar, werden specifieke hulppakketten gestuurd naar ouderen, aanstaande moeders, arme gezinnen. In totaal zijn zo’n 120 vrachtwagens met hulpgoederen uit de regio IJmond naar Polen vertrokken. De kleine transporten niet meegerekend… Een derde fase van de contacten begon in 1989, toen de burgemeester van Wronki, Kazimierz Michalak - net als veel andere steden in Polen en Nederland - een stedenband opperde met Beverwijk. Een lange reeks activiteiten werd ondergebracht in de Stichting Stedenband Beverwijk- Wronki. Een breed scala, gericht op onderwijs, kerken, gezondheidszorg, bedrijven, overheden en cultuur. Met stages, werkbezoeken, uitwisselingen enzovoort. De huidige voorzitter Wim Spruit begon in 1980 bij de Polen-activiteiten als secretariscoördinator; in 2007 werd hij voorzitter, na het overlijden van de heer Wim Schipper. De stichting kent naast een bestuur ook projectcoördinatoren, gastgezinnen, donateurs en op meer fronten veel vrijwilligers.
De banden tussen Beverwijk en Wronki dateren uit 1980. Hieronder vindt u een kort verhaal over het ontstaan van de stichting en haar activiteiten.
© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk Wronki

Over het ontstaan van de

stichting

Eerste contact

‘Help de Polen de

winter door’….

De banden tussen Beverwijk en Wronki dateren uit 1980. Polen bevond zich in een sociale, politieke en economische crisis. Nederland wilde net als veel andere landen in het westen op alle fronten de burgers in Polen helpen met kleding, schoeisel (baby-)voeding, en dergelijke. In de regio IJmond met Beverwijk als middelpunt werd, na eerst als hulpcomité gewerkt te hebben, de Stichting IJmond Helpt Polen opgericht. Nadat in 1980 en ’81 maanden achtereen al keihard was gewerkt, vond de eerste officiële vergadering plaats op 7 december 1981. Deze datum wordt aangehouden als officieel begin van meer formele contacten met Polen, Wronki in het bijzonder. In overleg met het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag, dat toentertijd de nationale hulp aan Polen coördineerde, koos de IJmond voor banden met de gemeente Wronki en omgeving. Onder het motto ‘Help de Polen de winter door, kwamen meer en meer acties op gang: bedrijven, kerken, scholen gezondheidszorg enzovoort hielpen de IJmondse stichting haar doel te verwezenlijken. De hulpactiviteiten werden in 1987 voortgezet door de Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki, die hulp richtte zich op de totstandkoming van een gezondheidscentrum, de steun aan drie tehuizen voor mensen met een beperking en een kindertehuis. In overleg met de gemeentelijke sociale dienst aldaar, werden specifieke hulppakketten gestuurd naar ouderen, aanstaande moeders, arme gezinnen. In totaal zijn zo’n 120 vrachtwagens met hulpgoederen uit de regio IJmond naar Polen vertrokken. De kleine transporten niet meegerekend… Een derde fase van de contacten begon in 1989, toen de burgemeester van Wronki, Kazimierz Michalak - net als veel andere steden in Polen en Nederland - een stedenband opperde met Beverwijk. Een lange reeks activiteiten werd ondergebracht in de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki. Een breed scala, gericht op onderwijs, kerken, gezondheidszorg, bedrijven, overheden en cultuur. Met stages, werkbezoeken, uitwisselingen enzovoort. De huidige voorzitter Wim Spruit begon in 1980 bij de Polen- activiteiten als secretariscoördinator; in 2007 werd hij voorzitter, na het overlijden van de heer Wim Schipper. De stichting kent naast een bestuur ook projectcoördinatoren, gastgezinnen, donateurs en op meer fronten veel vrijwilligers.
De banden tussen Beverwijk en Wronki dateren uit 1980. Hieronder vindt u een kort verhaal over het ontstaan van de stichting en haar activiteiten.