© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki

Archief

De stichting beschikt over veel archief materiaal in woord en beeld, dat een mooi overzicht geeft van de rijke historie en de vele mooie momenten die tot nu toe zijn beleefd. Op deze pagina tonen wij een kleine selectie hiervan, waarmee u een overzicht krijgt over diverse activiteiten die hebben plaats gevonden.
Gebruikte bedden van RKZ opweg naar Poolse instellingen Gebruikte, maar nog altijd bruikbare bedden van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk krijgen een nieuw leven in Polen. Het ziekenhuis vervangt op het moment ruim 300 bedden en een groot aantal van de ‘oude’ bedden gaat naar Polen. De Stichting Stedenband Beverwijk- Wronki/Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki heeft tot nu toe bijna 90 bedden gekregen, die al naar Polen zijn gebracht. Via RKZ-medewerker André Koorn – die enkele keren via de stedenband in Wronki is geweest – werd het eerste contact gelegd met de arts Piotr Kasprowicz van het regioziekenhuis in het vlakbij Wronki gelegen Szamotuly. Dit kleine ziekenhuis krijgt in totaal zo’n vijftig bedden, waarvan de helft inmiddels is aangekomen. De overige bedden zijn doorgegeven aan de Stichting Caritas Polen en die zijn vervoerd naar een klooster in Szamotuly. De leiding van het klooster gaat er ondermeer een verpleegafdeling mee inrichten. Margriet van Duist (vooraan) met links André Koorn van het RKZ tijdens het laden van één van de vrachtwagens (Foto Jaap Fatels). De komende dagen gaan nog meer bedden naar deze voorzieningen, waarmee het totaal aantal komt op zo’n 150 stuks. Het Rode Kruis Ziekenhuis is onder leiding van het hoofd hotelzaken Margriet van Duist al vanaf 19 juni met de beddenoperatie bezig. Gezien de nauwe banden tussen de bevolking van Beverwijk en Wronki werd onmiddellijk aan Polen gedacht, met voornoemd resultaat. Het ziekenhuis en de parochies in Szamotuly moeten wel zelf zorgen voor transport. De parochies zetten op eigen kosten vrachtwagens in, het ziekenhuis heeft een schenking ontvangen van de Rotary Club Szamotuly, waarmee de kosten van twee transporten gedekt zijn.
Ziekenhuis in Szamotuly dolgelukkig met RKZ-bedden Het regioziekenhuis in Szamotuly, zo’n 20 km verwijderd van Wronki, is dolgelukkig met de bedden van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het zijn uiteindelijk zo’n 60 bedden geworden die van Beverwijk naar het ziekenhuis in Polen zijn vervoerd. Twee keer is er een vrachtwagen naar Beverwijk gereden en weer terug om de gebruikte ziekenhuisbedden te vervoeren. Het leeuwendeel van deze bedden blijft in het ziekenhuis, een tiental is in gebruik genomen bij een uitleenpost van medische hulpgoederen, opgezet door de Rotary Club aldaar. Wronki kent een soortgelijke uitleenpost, maar dan van de Kiwanis Club. Zieken, overige bedlegerigen, gehandicapten kunnen via deze uitleenposten, zonder kosten, een bed lenen voor thuis. De regionale media in Beverwijk hebben uitvoerig gepubliceerd over de beddenoperatie van het Rode Kruis Ziekenhuis. Van de ruim 300 bedden die plaats moesten maken voor nieuwe, zijn in totaal 165 naar Polen gebracht. Ook in Szamotuly is publiciteit gegeven aan de royale schenking. Internist dr. Piotr Kasprowicz en adjunct-directeur dr. Andrzej Leja worden in de Poolse media geciteerd en ook de rol die de stichting stedenband in dit project heeft gespeeld, is ook daar niet onvermeld gelaten. Ook op de website van de ‘powiat Szamotuly’ – het regiobestuur, waar ook Wronki onder valt – staat een en ander vermeld. Het bestuur van de stedenband wil ook op deze plaats alle vrijwilligers hartelijk bedanken die deze hulptransporten mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder mevrouw Margriet van Duist (hoofd hotelzaken RKZ), André Koorn (medewerker magazijn RKZ) en zijn collega’s, bestuur en vrijwilligers van de Stichting Caritas Polen en Jaap Fatels, vrijwilliger van de Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki. In Polen was de contactpersoon voor de zending bedden naar het ziekenhuis in Szamotuly, Tomasz Ziólek, voorzitter van de Commissie Wronki- Beverwijk. De Beverwijkse bedden in het ziekenhuis in Szamotuly. De nachtkastjes en dekens zijn helaas niet nieuw.
Vracht rollators naar uitleenpost in Wronki De Kiwanis Uitleenpost in Wronki is weer een groot aantal (medische) hulpgoederen rijker. Het uit mei 2006 daterende initiatief van de Beverwijkse serviceclub en de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki draait nog steeds op volle toeren. In de uitleenpost bevinden zich rolstoelen, loopkrukken, rollators, hooglaag bedden enzovoort die voor bepaalde tijd worden geleend aan zieken en gehandicapten die er behoefte aan hebben. Heemskerker Peter Koper, die al meerdere jaren voor de stedenbandstichting hulpgoederen naar Wronki brengt, is net terug van een rit naar Polen. Hij bracht met zijn vrachtbus ondermeer 14 rollators naar Wronki, een hulpmiddel dat in Polen nog tamelijk onbekend is, maar waaraan grote behoefte bestaat. Het beheer en de uitleen wordt gedaan door vrijwilligers van Kiwanis Club Wronki en van de Commissie Wronki-Beverwijk aldaar. De diensten van de uitleenpost zijn gratis.
Opnieuw een hulptransport naar Wronki en Szamotuly 2011 De Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki, een zusterorganisatie van de Stedenband Beverwijk- Wronki, heeft wederom een hulptransport kunnen organiseren. Projectvrijwilliger Peter Koper heeft een transport verzorgd van zo’n dertig rollators, een aantal looprekken en krukken, alsmede een groot aantal kledingpakketten. De stichting zamelt niet meer op grote schaal goederen in, maar neemt gericht hulpgoederen aan, waaraan in Wronki en omgeving behoefte is. De meeste spullen zijn afgeleverd bij een depot in het vlakbij Wronki gelegen Szamotuly, van waaruit ook de Europese Unie activiteiten ontplooit. In dit EU-depot is een voedselbank gehuisvest en werd enkele jaren geleden hulp verleend aan de door overstroming getroffen Polen in het zuidelijk deel van het land. Ook de Rotary Club Szamotuly werkt vanuit dit depot en is verantwoordelijk voor het uitlenen van de hulpmiddelen, ook voor die uit de IJmond. De kledingpakketten zijn bezorgd bij het vrouwenhuis in Nowa Wies, gemeente Wronki. Dit huis ontvangt al sinds 1981 hulp uit Beverwijk en omgeving; er wonen met name vrouwen met een (verstandelijke) beperking. Overigens wordt ook nog altijd hulp verleend aan het mannenhuis in Chojno, dat inmiddels is gefuseerd met het mannenhuis in Pozarowo. In juni brachten de bestuursleden Herman Brouwer en Jaap Bubberman en hun partners een bezoek aan beide tehuizen en aan het dag- en activiteitencentrum in Wronki.
Transport met hulpgoederen naar Wronki en Szamotuly 2010 De Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki, een zusterclub van de stedenband Beverwijk-Wronki, heeft een hulpgoederentransport naar Polen verzorgd. Projectvrijwilliger Peter Koper heeft met een grote vrachtbus en een overkapte aanhangwagen tientallen rolstoelen, rollators, kledingpakketten enz. naar enkele instellingen gebracht. De rollators en rolstoelen zijn afgegeven in Wronki en het daar dichtbij gelegen Szamotuly ten behoeve van de uitleenpost van de Kiwanis Club Wronki en de Rotary Club Szamotuly. Ook zijn enkele hulpmiddelen terecht gekomen bij de pastorie en het ziekenhuis in deze plaats. Bij het dagcentrum voor gehandicapten zijn creatieve materialen, zoals zakken wol afgegeven en ook bij de tehuizen in Wronki (voorzieningen voor gehandicapte mannen en vrouwen) vonden met name kleding en schoeisel hun bestemming. De stichting verzorgt geen grote hulptransporten met vrachtwagens meer, maar met enige regelmaat vertrekt er nog wel een klein transport naar Wronki en omgeving om concrete projecten te voorzien van hulpmiddelen. Door de inzet van onder meer Peter Koper blijven deze transporten haalbaar! Het bestuur van de stichting is hem daarvoor zeer erkentelijk en spreekt mede uit naam van de instanties in Polen, die de hulpgoederen mochten ontvangen.
Gift van Beverwijkse ondernemers besteed aan goede doelen in Wronki 2006 Tweeduizend euro voor tehuizen en dagcentra gehandicapten Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis heeft de burgemeester van Wronki, de heer Kazimierz Michalak, bekend gemaakt waaraan de 2.000 euro, een gift van Beverwijkse ondernemers, is besteed. In het voorjaar bracht een delegatie van zo’n twintig Beverwijkse ondernemers, onder leiding van burgemeester Th.Weterings en wethouder economische zaken K.Hazeveld, een werkbezoek aan Polen. Naast Warschau en Poznan bezocht de delegatie de Poolse partnerstad van Beverwijk, Wronki. De zakenlieden waren dusdanig onder de indruk van allerlei sociale projecten, die mede met steun van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki zijn opgezet, dat ter plekke werd besloten een bedrag van 2.000 euro aan te bieden. Afgelopen weekend werd bekend gemaakt dat het geld ten goede is gekomen aan de Stichting voor gehandicapte kinderen Wronki, de uitleenpost van medische hulpmiddelen van Kiwanis Club Wronki en de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki, alsmede aan vijf tehuizen en dagcentra voor gehandicapten in Wronki Centrum, Nowa Wies, Chojno, Pozarowo en Chrzypsko Wielkie. Tijdens de bijeenkomst gaven de directies van de instellingen aan hoe zij de giften uit Beverwijk hebben besteed.
© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk Wronki

Archief

De stichting beschikt over veel archief materiaal in woord en beeld, dat een mooi overzicht geeft van de rijke historie en de vele mooie momenten die tot nu toe zijn beleefd. Op deze pagina tonen wij een kleine selectie hiervan, waarmee u een overzicht krijgt over diverse activiteiten die hebben plaats gevonden.
Gebruikte bedden van RKZ opweg naar Poolse instellingen Gebruikte, maar nog altijd bruikbare bedden van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk krijgen een nieuw leven in Polen. Het ziekenhuis vervangt op het moment ruim 300 bedden en een groot aantal van de ‘oude’ bedden gaat naar Polen. De Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki/Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki heeft tot nu toe bijna 90 bedden gekregen, die al naar Polen zijn gebracht. Via RKZ-medewerker André Koorn – die enkele keren via de stedenband in Wronki is geweest – werd het eerste contact gelegd met de arts Piotr Kasprowicz van het regioziekenhuis in het vlakbij Wronki gelegen Szamotuly. Dit kleine ziekenhuis krijgt in totaal zo’n vijftig bedden, waarvan de helft inmiddels is aangekomen. De overige bedden zijn doorgegeven aan de Stichting Caritas Polen en die zijn vervoerd naar een klooster in Szamotuly. De leiding van het klooster gaat er ondermeer een verpleegafdeling mee inrichten. Margriet van Duist (vooraan) met links André Koorn van het RKZ tijdens het laden van één van de vrachtwagens (Foto Jaap Fatels). De komende dagen gaan nog meer bedden naar deze voorzieningen, waarmee het totaal aantal komt op zo’n 150 stuks. Het Rode Kruis Ziekenhuis is onder leiding van het hoofd hotelzaken Margriet van Duist al vanaf 19 juni met de beddenoperatie bezig. Gezien de nauwe banden tussen de bevolking van Beverwijk en Wronki werd onmiddellijk aan Polen gedacht, met voornoemd resultaat. Het ziekenhuis en de parochies in Szamotuly moeten wel zelf zorgen voor transport. De parochies zetten op eigen kosten vrachtwagens in, het ziekenhuis heeft een schenking ontvangen van de Rotary Club Szamotuly, waarmee de kosten van twee transporten gedekt zijn.
Ziekenhuis in Szamotuly dolgelukkig met RKZ- bedden Het regioziekenhuis in Szamotuly, zo’n 20 km verwijderd van Wronki, is dolgelukkig met de bedden van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het zijn uiteindelijk zo’n 60 bedden geworden die van Beverwijk naar het ziekenhuis in Polen zijn vervoerd. Twee keer is er een vrachtwagen naar Beverwijk gereden en weer terug om de gebruikte ziekenhuisbedden te vervoeren. Het leeuwendeel van deze bedden blijft in het ziekenhuis, een tiental is in gebruik genomen bij een uitleenpost van medische hulpgoederen, opgezet door de Rotary Club aldaar. Wronki kent een soortgelijke uitleenpost, maar dan van de Kiwanis Club. Zieken, overige bedlegerigen, gehandicapten kunnen via deze uitleenposten, zonder kosten, een bed lenen voor thuis. De regionale media in Beverwijk hebben uitvoerig gepubliceerd over de beddenoperatie van het Rode Kruis Ziekenhuis. Van de ruim 300 bedden die plaats moesten maken voor nieuwe, zijn in totaal 165 naar Polen gebracht. Ook in Szamotuly is publiciteit gegeven aan de royale schenking. Internist dr. Piotr Kasprowicz en adjunct- directeur dr. Andrzej Leja worden in de Poolse media geciteerd en ook de rol die de stichting stedenband in dit project heeft gespeeld, is ook daar niet onvermeld gelaten. Ook op de website van de ‘powiat Szamotuly’ – het regiobestuur, waar ook Wronki onder valt – staat een en ander vermeld. Het bestuur van de stedenband wil ook op deze plaats alle vrijwilligers hartelijk bedanken die deze hulptransporten mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder mevrouw Margriet van Duist (hoofd hotelzaken RKZ), André Koorn (medewerker magazijn RKZ) en zijn collega’s, bestuur en vrijwilligers van de Stichting Caritas Polen en Jaap Fatels, vrijwilliger van de Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki. In Polen was de contactpersoon voor de zending bedden naar het ziekenhuis in Szamotuly, Tomasz Ziólek, voorzitter van de Commissie Wronki- Beverwijk. De Beverwijkse bedden in het ziekenhuis in Szamotuly. De nachtkastjes en dekens zijn helaas niet nieuw.
Vracht rollators naar uitleenpost in Wronki De Kiwanis Uitleenpost in Wronki is weer een groot aantal (medische) hulpgoederen rijker. Het uit mei 2006 daterende initiatief van de Beverwijkse serviceclub en de Stichting Stedenband Beverwijk- Wronki draait nog steeds op volle toeren. In de uitleenpost bevinden zich rolstoelen, loopkrukken, rollators, hooglaag bedden enzovoort die voor bepaalde tijd worden geleend aan zieken en gehandicapten die er behoefte aan hebben. Heemskerker Peter Koper, die al meerdere jaren voor de stedenbandstichting hulpgoederen naar Wronki brengt, is net terug van een rit naar Polen. Hij bracht met zijn vrachtbus ondermeer 14 rollators naar Wronki, een hulpmiddel dat in Polen nog tamelijk onbekend is, maar waaraan grote behoefte bestaat. Het beheer en de uitleen wordt gedaan door vrijwilligers van Kiwanis Club Wronki en van de Commissie Wronki-Beverwijk aldaar. De diensten van de uitleenpost zijn gratis.
Opnieuw een hulptransport naar Wronki en Szamotuly 2011 De Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki, een zusterorganisatie van de Stedenband Beverwijk- Wronki, heeft wederom een hulptransport kunnen organiseren. Projectvrijwilliger Peter Koper heeft een transport verzorgd van zo’n dertig rollators, een aantal looprekken en krukken, alsmede een groot aantal kledingpakketten. De stichting zamelt niet meer op grote schaal goederen in, maar neemt gericht hulpgoederen aan, waaraan in Wronki en omgeving behoefte is. De meeste spullen zijn afgeleverd bij een depot in het vlakbij Wronki gelegen Szamotuly, van waaruit ook de Europese Unie activiteiten ontplooit. In dit EU- depot is een voedselbank gehuisvest en werd enkele jaren geleden hulp verleend aan de door overstroming getroffen Polen in het zuidelijk deel van het land. Ook de Rotary Club Szamotuly werkt vanuit dit depot en is verantwoordelijk voor het uitlenen van de hulpmiddelen, ook voor die uit de IJmond. De kledingpakketten zijn bezorgd bij het vrouwenhuis in Nowa Wies, gemeente Wronki. Dit huis ontvangt al sinds 1981 hulp uit Beverwijk en omgeving; er wonen met name vrouwen met een (verstandelijke) beperking. Overigens wordt ook nog altijd hulp verleend aan het mannenhuis in Chojno, dat inmiddels is gefuseerd met het mannenhuis in Pozarowo. In juni brachten de bestuursleden Herman Brouwer en Jaap Bubberman en hun partners een bezoek aan beide tehuizen en aan het dag- en activiteitencentrum in Wronki.
Transport met hulpgoederen naar Wronki en Szamotuly 2010 De Stichting Medische Hulp IJmond-Wronki, een zusterclub van de stedenband Beverwijk-Wronki, heeft een hulpgoederentransport naar Polen verzorgd. Projectvrijwilliger Peter Koper heeft met een grote vrachtbus en een overkapte aanhangwagen tientallen rolstoelen, rollators, kledingpakketten enz. naar enkele instellingen gebracht. De rollators en rolstoelen zijn afgegeven in Wronki en het daar dichtbij gelegen Szamotuly ten behoeve van de uitleenpost van de Kiwanis Club Wronki en de Rotary Club Szamotuly. Ook zijn enkele hulpmiddelen terecht gekomen bij de pastorie en het ziekenhuis in deze plaats. Bij het dagcentrum voor gehandicapten zijn creatieve materialen, zoals zakken wol afgegeven en ook bij de tehuizen in Wronki (voorzieningen voor gehandicapte mannen en vrouwen) vonden met name kleding en schoeisel hun bestemming. De stichting verzorgt geen grote hulptransporten met vrachtwagens meer, maar met enige regelmaat vertrekt er nog wel een klein transport naar Wronki en omgeving om concrete projecten te voorzien van hulpmiddelen. Door de inzet van onder meer Peter Koper blijven deze transporten haalbaar! Het bestuur van de stichting is hem daarvoor zeer erkentelijk en spreekt mede uit naam van de instanties in Polen, die de hulpgoederen mochten ontvangen.
Gift van Beverwijkse ondernemers besteed aan goede doelen in Wronki Tweeduizend euro voor tehuizen en dagcentra gehandicapten Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis heeft de burgemeester van Wronki, de heer Kazimierz Michalak, bekend gemaakt waaraan de 2.000 euro, een gift van Beverwijkse ondernemers, is besteed. In het voorjaar bracht een delegatie van zo’n twintig Beverwijkse ondernemers, onder leiding van burgemeester Th.Weterings en wethouder economische zaken K.Hazeveld, een werkbezoek aan Polen. Naast Warschau en Poznan bezocht de delegatie de Poolse partnerstad van Beverwijk, Wronki. De zakenlieden waren dusdanig onder de indruk van allerlei sociale projecten, die mede met steun van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki zijn opgezet, dat ter plekke werd besloten een bedrag van 2.000 euro aan te bieden. Afgelopen weekend werd bekend gemaakt dat het geld ten goede is gekomen aan de Stichting voor gehandicapte kinderen Wronki, de uitleenpost van medische hulpmiddelen van Kiwanis Club Wronki en de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki, alsmede aan vijf tehuizen en dagcentra voor gehandicapten in Wronki Centrum, Nowa Wies, Chojno, Pozarowo en Chrzypsko Wielkie. Tijdens de bijeenkomst gaven de directies van de instellingen aan hoe zij de giften uit Beverwijk hebben besteed.