© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki

Archief

De stichting beschikt over veel archief materiaal in woord en beeld, dat een mooi overzicht geeft van de rijke historie en de vele mooie momenten die tot nu toe zijn beleefd. Op deze pagina tonen wij een kleine selectie hiervan, waarmee u een overzicht krijgt over diverse activiteiten die hebben plaats gevonden.
Viering jubileum met expositie, muziek, receptie en een reünie Hoogtepunt ‘zilveren Beverwijk-Wronki’ in Kennemer Theater 2006 Het hoogtepunt van de viering van het zilveren jubileum Beverwijk-Wronki vindt plaats op zaterdag 2 september in het Kennemer Theater. Op die dag opent de eerste secretaris en cultureel attaché van de Poolse ambassade in Den Haag, de heer Jacek Biegala een foto- expositie van de Beverwijkse beeldend kunstenaar en fotograaf Dirk Bus. De expositie is een initiatief van de Stichting Tentoonstellingen Beverwijk. Dirk Bus toont zijn nieuwste foto’s, die hij gemaakt heeft tijdens zijn reizen naar Wronki en omgeving. Er zijn rondom de opening van deze jubileumtentoonstelling verschillende activiteiten georganiseerd. Zo komt het koor Millennium, onder leiding van dirigent Bernard Perz, uit Wronki over. Het is een tegenbezoek aan het Beverwijkse Smartlappenkoor dat in mei jongstleden in Wronki is geweest. Ook de muzikale familie Bazant (Janusz Wylegala met zijn drie kinderen) is van de partij, alsmede de kunstenaressen Beata Adam en Joanna Tomczak, medewerkers van het Cultureel Centrum Wronki (Gabriela Dura, Irmina Szymanska, Rafal Sierchula en Pawel Pogorzelczyk) en een gemeentelijke delegatie (de raadsleden Andrzej Jablonski en Jerzy Serwata) onder leiding van Tomasz Ziolek. Kunstenaar Dirk Bus (48) is zijn leven lang al bezig met allerlie creatieve uitingsvormen. Hij tekent, schildert en fotografeert. De laatste kunstvorm kreeg met name de afgelopen acht jaar meer accent. De geboren en getogen Beverwijker is bijzonder geïnteresseerd in de natuur. Dirk Bus verbleef vorig voor het eerst in het Poolse Wronki en is er dit jaar verschillende malen teruggekeerd. Gedurende alle bezoeken maakte hij foto’s. Na de opening van de expositie door de Poolse vertegenwoordiger, houdt de burgemeester van Beverwijk, drs. Th.L.N.Weterings, een toespraak. Hierin zal hij zijn dank uitspreken aan alle (oud- )vrijwilligers en (oud-)bestuursleden van de drie stichtingen die zich vanaf 1981 met de samenwerking met Wronki hebben beziggehouden: IJmond Helpt Polen, Medische Hulp IJmond-Wronki en Stedenband Beverwijk- Wronki. Hij zal namens het gemeentebestuur allen bedanken die hun steentje hebben bijgedragen aan de goede relatie tussen beide gemeenten. Om die dankbaarheid te tonen, biedt de gemeente aansluitend een receptie aan. Voor de bijeenkomst zijn de vrijwilligers en bestuursleden uitgenodigd. Na het officiële gedeelte zullen Millennium en het Smartlappenkoor apart en samen zingen en laat ook de familie Bazant van zich horen. Op deze wijze wordt de bijeenkomst niet alleen een receptie en een muzikale happening, maar is het ook een reünie van mensen die elkaar mogelijk al lange tijd niet hebben gezien. De openbare bijeenkomst in het Kennemer Theater (Kerkplein 1) begint om 16.00 uur en zal tot circa 18.00 uur duren. De expositie wordt geopend om 16.15 uur. Het werk van Dirk Bus is tot 26 september te bezichtigen. Alle foto’s zijn (al dan niet ingelijst) te koop en door de maker gesigneerd.
‘Jeugd voor Europa nu en in de toekomst’ jubileumconferentie in Kennemer Theater 2007 De gemeente Beverwijk en de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki organiseren op 25 november 2006 samen met de Poolse gemeente Wronki de conferentie ‘Jeugd voor Europa nu en in de toekomst’. De andere deelnemers zijn gemeenten waarmee Wronki, naast Beverwijk, ook een stedenband heeft. Dit zijn Plérin (Frankrijk), Landwarów (Litouwen) en Cookstown (Noord-Ierland). De conferentie is de slotmanifestatie in het kader van 25 jaar stedenband Beverwijk-Wronki en is mede mogelijk door een Europese subsidie. In september wordt het starschot gegeven voor de conferentie door een webcam bijeenkomst met Nederlandse en Poolse scholieren. Tijdens het referendum van juni vorig jaar over de Europese Grondwet was het woord aan de volwassenen. Het is natuurlijk net zo belangrijk om ook de jongeren in Europa een stem te geven over de ontwikkeling van hun continent. De eenwording van Europa is een onomkeerbaar proces. In dat proces speelt de jeugd een belangrijke rol. Tijdens de conferentie staat centraal hoe zij naar de toekomst kijken. Zo wordt gesproken over welke perspectief de arbeidsmarkt biedt en spreken de jongeren over hun opleidingsmogelijkheden. Ook staat centraal hoe zij denken over de Europese eenwording en over de andere landen en burgers in Europa. Zijn ze net als veel volwassen Europeanen bang om hun identiteit te verliezen of zien ze vooral kansen? Doelen: De conferentie heeft twee doelen. Zo worden de deelnemers geïnformeerd over wat de Europese eenwording betekent voor hun landgrenzen en er wordt gekeken welke mogelijkheden Europa te bieden heeft en wat de bedreigingen zijn. Het tweede doel is de jongeren door discussie en workshops actief te betrekken bij onderwerpen zoals jeugdbeleid, Europese cultuur en identiteit en arbeidsmarktbeleid. Het accent ligt duidelijk op welke invloeden lokaal zichtbaar zijn van het Europese beleid. Met deze conferentie onderstrepen de organisatoren het belang van Europese initiatieven zoals het ontwikkelen van stedenbanden. Ook leren de jongeren van de verschillende opvattingen die leven in de afzonderlijke landen van Europa. Zo wordt meer begrip gegenereerd voor de meningen van de deelnemers uit de verschillende landen. Door het vinden van gemeenschappelijke waarden kunnen de jongeren op zoek gaan naar problemen die in alle landen spelen, zoals het vinden van werk en schooluitval. Hierdoor kunnen ze deze problemen inzichtelijk en oplosbaar maken. Organisatie: De organisatie van de conferentie is in volle gang. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau worden door de gemeenten Beverwijk en Wronki, in samenspraak met ondernemers, de doelstellingen en de onderwerpen van de conferentie bepaald. Scholieren uit Beverwijk en Wronki maken een startdocument. Dit document is de basis voor een brochure. Deze brochure gebruiken de deelnemende scholen als lesmateriaal om invulling te geven aan de workshops. De jongeren koppelen de resultaten en afspraken gemaakt tijdens de workshops terug. Beverwijk stelt uiteindelijk samen met Wronki een conferentieboekje op, met daarin de conclusies en resultaten van de workshops. Deze wordt naar alle deelnemers gestuurd. Het is de bedoeling dat de conferentie leidt tot vervolgactiviteiten in het voorjaar van 2007 om alle afspraken en bevindingen van deze conferentie verder uit te werken en op te pakken. Deelnemers: In totaal doen 95 jongeren, ambtenaren, bestuurders en ondernemers mee aan de conferentie. 35 personen van de gemeenten Beverwijk en Wronki, 10 van de gemeenten Landwarów en Plérin en 5 van de gemeente Coockstown. De jongeren uit Beverwijk bestaan deels uit een delegatie van het Kennemer College en het Nova College. Halverwege oktober zijn de deelnemers definitief bekend. Sinds 1981 bestaat er via de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki een samenwerking tussen Beverwijk en Wronki. In 2006 bestaat die samenwerking 25 jaar en vinden ter viering van dit jubileum activiteiten plaats, zowel in Beverwijk als in Wronki. Veel activiteiten worden samen georganiseerd met de gemeente Beverwijk. Sinds 30 september 1999 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beverwijk en Wronki. In maart 2004 zijn de contacten tussen beide gemeenten stevig aangehaald en zijn er vervolgafspraken gemaakt die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst. Eén van de vervolgafspraken is het geven van prioriteit aan jeugduitwisselingen tussen Beverwijk en Wronki. Ter afsluiting van dit 25-jarig jubileum heeft de gemeente Beverwijk met de organisatie van deze conferentie uitvoering gegeven aan één van de vervolgafspraken met de gemeente Wronki. Een goed initiatief, dat in samenwerking met de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki, vele Europese deuren open zet voor de jeugd van nu en in de toekomst. Wilt u meer informatie over de conferentie: via Els Steenbeek van de gemeente Beverwijk kunt u via 0251-256 256 contact opnemen met Lia de Ridder. Zij is bestuurslid van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki.
Programma conferentie ‘Jeugd voor Europa ’ Ter afsluiting van het jubileum 25 jaar 2007 samenwerking tussen Beverwijk en Wronki wordt op zaterdag 25 november 2006 een conferentie over Europa georganiseerd met als thema: ‘Jeugd voor Europa, nu en in de toekomst’. De voorbereiding van de conferentie is in handen van de gemeente Beverwijk en de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki. De conferentie, die wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie, vindt deels plaats in de Grote Kerk en deels in het Kennemer Theater. De deelnemers zijn scholieren (tussen de 15 en 20 jaar), ondernemers en bestuurders uit Beverwijk, Wronki (Polen), Plérin (Frankrijk) en Landwarów (Litouwen). In totaal zullen zo’n 120 personen aan de conferentie deelnemen. De inhoudelijke voorbereiding van de thema’s - ‘schooluitval’, ‘onderwijs en arbeid’ en ‘Europese cultuur en eigen identiteit’ - is verricht met inzet van scholieren uit Wronki en leerlingen van het Nova- en Kennemer College in Beverwijk. Over de drie thema’s wordt gediscussieerd in drie workshops van elk ongeveer 35 deelnemers uit de vier deelnemende landen. De workshops worden geleid door respectievelijk mevr. M. Visbeen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), de heer J. Vegter (voorzitter van het Midden- en Klein Bedrijf Nederland) en mevr. E. Mastenbroek, Europarlementariër. De burgemeester van Beverwijk, drs. Th.Weterings is dagvoorzitter, terwijl gemeentesecretaris mr. C.Hazenberg die dag gespreksleider zal zijn. Een afgevaardigde van de Poolse ambassade zal de conferentie officieel openen. Tijdens de lunch vindt een optreden plaats van rapper André Accord, die zijn act zal opvoeren op basis van de drie thema’s van de conferentie. Na afloop van de conferentie gaan de deelnemers genieten van een voorstelling van het Internationaal Danstheater. De gasten uit Polen, Frankrijk en Litouwen verblijven in hotel Het Hoge Duin in Wijk aan Zee. De Fransen en de Litouwers zullen op 26 november huiswaarts keren, terwijl de gasten uit Wronki nog blijven tot en met 28 november. Maandag 27 november zullen de leerlingen en leerkrachten uit Wronki een bezoek brengen aan het Kennemer College waar zij enkele lessen zullen volgen (Engels en aardrijkskunde) en de lunch zullen gebruiken met hun leeftijdgenoten. Er wordt nog gewerkt aan een programma voor de Poolse ondernemers die de meer bedrijfsmatige kant van Beverwijk zullen leren kennen. Na afloop van de conferentie zal door de gemeente Beverwijk en de Stichting Stedenband een rapportage worden opgesteld met de eindconclusies van deze conferentie, met als doel deze conferentie elders in Europa een vervolg te geven. De gemeente Wronki heeft aangegeven dat zij volgend jaar een vervolgbijeenkomst wil organiseren. Een vervolgconferentie kan weer een beroep doen op Europese subsidie. Met de conferentie in Beverwijk wordt het belang van Europese initiatieven onderstreept, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van stedenbanden. Jongeren leren wat de verschillende opvattingen zijn die leven in andere Europese landen. Zo zal ook tijdens deze conferentie meer begrip worden gekregen voor de meningen en problemen van de Europese jongeren. Door het vinden van gemeenschappelijke waarden kunnen problemen en meningsverschillen inzichtelijk en oplosbaar worden gemaakt.
Unsere Erinnerungen aus Beverwijk 2007 25 polnische Schüler, 4 Betreuer und 6 Geschäftsleute aus Wronki hatten die Gelegenheit vom 25. November bis zum 28. November nach Holland zu fahren. Aus Wronki sind wir am 24. November früh am Morgen losgefahren. Die Reise dauerte 12 Stunden. Spät am Abend sind wir glücklich an Ziel gekommen. Die Unterkunft hatten wir in einem wunderschönen Hotel in Wijk aan Zee. Beim Abendessen haben uns herzlich Herr Wim Spruit und Frau Lija de Ridder begrüßt. Die Küche im Hotel hat für uns leckere Speisen serviert. Wir haben in Dreibettzimmern mit Bad und Fernsehen übernachtet. Durch unsere Fenster konnten wir eine himmelblaue Nordsee bewundern. Deswegen sind wir den Hotelleuten für eine gastfreundliche und angenehme Bedienung sehr dankbar. Am 25. November haben wir an einer Konferenz teilgenommen, die Frau Lija de Ridder und Herr Arnold Faber für alle Teilnehmer aus Holland, Polen, Litauen und Frankreich organisiert haben. Diese Konferenz hat auf uns einen großen Eindruck gemacht. Nach kurzer Präsentation von vier Städten : Beverwijk, Wronki, Plerin und Landvarow wurde die Konferenz offiziell durch den Bürgermeister Herr Th. Weterings geöffnet. Dann haben und Leiter der Konferenz: Frauen M. Visbeen, E. Mastenbbroek und Herr J. Vegter Informationen über die Diskussionsthemen geliefert. In drei Gruppen haben wir uns zu folgenden Themen geäußert: Die Ursachen des Schulversäumnisses, Bildung und Arbeit, Europäische Kultur und Identität. Während der Konferenz haben wir uns mit Problemen der Jugendlichen in Europa beschäftigt und zugleich hatten wir die Gelegenheit viele junge Leute näher kennen zu lernen. Während der Konferenz haben wir den Rapper Andre Accord bewundert und wunderbare karaibische Küche nachgeschmeckt. Aber das was wir spät am Abend erlebt haben, vergessen wir lange nicht, nämlich das Theaterstück „ International Dance Theatre“. Wir waren echt begeistert. Deshalb sind wir Frau Lija de Ridder und Herrn Arnold Faber für so eine schöne Vorbereitung der Konferenz sehr, sehr dankbar. Am 26. November am Vormittag sind wir in Wijk aan Zee spazieren gegangen, haben Muscheln gesammelt und bei so einem herrlichen Wetter einzigartige Dünen, Strand und Meer bewundert. Dank Herrn Arnold Faber sind wir am Nachmittag nach Amsterdam gefahren und haben da Wasserkanäle, Damplatz und Königspalast gesehen. Am 27. November wurden wir zum Kennemer College eingeladen. Unsere Freunde – Schüler aus Beverwijk haben uns ihre Schule gezeigt. Wir haben eine Sporthalle, einen Musikraum, einen Technikraum, einen Kunstraum und eine Schulbibliothek gesehen. Die Schule in Beverwijk und unsere Schule in Wronki unterscheiden sich stark voneinander. Die Schule in Beverwijk ist unserer Meinung nach mehr schülerfreundlich und auch besser technisch ausgestattet. Während des Aufenthalts in Kennemer College haben wir eine Musikband gehört. Die haben echt großartig gespielt. Wir haben auch an der Geografiestunde und Englischstunde teilgenommen. Hiermit danken wir sehr herzlich den Lehrern für eine effektive Vorbereitung des Unterrichts. Wir haben gar nicht erwartet, dass die jungen Menschen in Holland und Lehrer so nett und gastfreundlich sind. Wir danken ihnen noch mal sehr herzlich für den Besuch in der Schule und kleine süße Geschenke, die sie für uns vorbereitet haben. Am den selben Tag am Nachmittag haben wir noch Zaanse Schans besichtigt, in dem wir alte holländische Windmühlen, die Käseproduktion und fantasievolle, bunte Holzschuhe bewundert haben. Das war unser letzter Tag in Beverwijk. Mit unseren Freunden- Frau Lija de Ridder und Herren Arnold Faber und Wim Spruit- haben wir uns in einem exklusiven Restaurant beim holländischen Abendessen verabschiedet. Diese Reise nach Beverwijk war für uns ein wunderschönes und unvergessliches Erlebnis. Vom ganzen Herzen danken wir Ihnen noch mal sehr herzlich für den Aufenthalt in Beverwijk. Da ein Weihnachtsfest vor der Tür steht, wünschen wir Euch liebe Lija, Arnold und Wim fröhliche Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr. Viele liebe Grüße: Monika, Agnieszka, Patrycja, Marian und alle Schüler
Wronki pakt uit tijdens viering zilveren jubileum met Beverwijk 2006 Afgelopen week vond een Beverwijkse invasie plaats in het Poolse Wronki. In het kader van de viering van 25 jaar vriendschapsbanden tussen de beide steden verbleef een delegatie van de gemeente en de stichting stedenband in Wronki. Ook de band The Composters en het Smartlappenkoor Beverwijk gaven act de présence en traden diverse keren op voor een groot en geboeid publiek. In een van de zalen van het cultureel centrum van Wronki was een expositie ingericht over 25 jaar vriendschapsbanden. Een speciale hoek was ingericht met museumstukken van het Museum Kennemerland; ook was er een kraam met uitgebreide informatie over Beverwijk en Wijk aan Zee. Eerder, in april, vertoefden ruim twintig zakenlieden onder leiding van burgemeester Th.L.N.Weterings en wethouder Economische Zaken K.Hazeveld in Wronki, waar zij kennismaakten met het gemeentebestuur en enkele bedrijfsbezoeken aflegden. Gedurende de Wronki Dagen zijn de Dag van de Arbeid en de Dag van de Grondwet gevierd. Beide dagen zijn in Polen nationale feestdagen. Er waren, behalve uit Beverwijk, ook delegaties uit Frankrijk, Litouwen en Noord-Ierland. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door de wethouders M.Dijkshoorn en W.A.Spruit. Voorts maakten mevr. L. de Ridder (bestuurslid stedenband) en de heren B.Leussink (Museum Kennemerland), W.Dekker (schaakvereniging De Wijker Toren), J.Fatels (hulpstichting) en B.Kisjes (Cultural Villages) deel uit van de delegatie. De Beverwijkse band The Composters en het Smartlappenkoor Beverwijk verzorgden gedurende de feestelijke driedaagse een groot aantal optredens. De band was met name te horen in het amfitheater en in de theaterzaal van het cultureel centrum. Ook werd een serie nummers gespeeld in een tehuis voor gehandicapten. Het koor zong ondermeer in de parochiekerk in de wijk Borek in Wronki, in de sporthal tijdens een feestelijke manifestatie rondom het 25-jarig bestaan van de banden en in het amfitheater. De reizende expositie over Anne Frank (‘Anne Frank, de geschiedenis van een dagboek’) was eveneens te bezichtigen. Hoogtepunten van de feestelijkheden vormden een feestelijk programma in de sporthal op 1 mei en een officieel diner op 2 mei. In de sporthal verbeeldde een van de Europa Clubs in Wronki, onder leiding van lerares geschiedenis Agnieszka Sobkowiak-Witkowska de achterliggende vijfentwintig jaren van samenwerking tussen beide steden. In zijn functie van vice-voorzitter van de Nationale Stichting Nederland-Polen reikte Wim Spruit het erekruis van verdienste van deze stichting uit aan mevr. J.Hoffa- Kwita en de heren B.Tomczak, T.Ziólek en P.Kowzan. Het viertal heeft zich, ieder op eigen wijze, buitengewoon verdienstelijk gemaakt ten gunste van de samenwerking tussen beide steden. Aan Pawel Kowzan (gouverneur van de regio Szamotuly) werd het GMP-erekruis uitgereikt.
Van bierbrouwerij Lech tot opera Nabucco Jaarlijkse busreis naar Wronki in teken van zilveren jubileum De Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki organiseert in het jaar dat de banden tussen Beverwijk en de Poolse stad Wronki 25 jaar bestaan, wederom een busreis naar Polen. Voor de zestiende achtereenvolgende keer vindt de jaarlijkse busreis plaats, dit maal van zondag 4 tot en met zondag 11 juni. De belangstelling is ook dit jaar weer bijzonder groot. Zo’n vijftig Beverwijkers zullen de Poolse partnerstad bezoeken en daarmee is de bus van Beentjes & De Bruyn/Schilder vol. Zoals elk jaar biedt de stedenbandstichting de deelnemers een interessant en afwisselend programma aan. Op maandag 5 juni vindt de zogenoemde Wronki Dag plaats. Op die eerste volle dag in Polen maken de gasten (hernieuwd) kennis met Wronki. Er staat die dag een boswandeling op het programma, alsmede een bezoek aan het Franciscaner klooster. De lunch wordt gebruikt in het dorpje Biezdrowo. ’s Middags wordt het dorp Wartoslaw bezocht. Aansluitend gaat het gezelschap naar het cultureel centrum in Wronki waar de expositie ‘Wronki-Beverwijk 25 jaar’ is te zien. Gemeentevoorlichter Pawel Bugaj en gemeenteraadsvoorzitter Grazyna Gromadzinska-Kopras houden een inleiding. T ot slot worden per bus markante plaatsen in Wronki aangedaan. Dinsdag 6 juni staat in het teken van Poznan, de 50 km zuidelijker gelegen universiteitsstad. Allereerst is er een excursie naar één van de grootste bierbrouwerijen in Polen, Lech. Na de lunch is iedereen vrij om het stadscentrum te bezoeken. Na het diner gaat het gezelschap naar het Opera Huis (Teatr Wielki) om er te genieten van de opera Nabucco van Verdi. Woensdag 7 juni zijn de reisdoelen Miedzyrzecz ( museum) en Rokitno (klooster), donderdag 8 juni Szreniawa (eveneens een museum) en naar Poznan. Daar wordt Fort VII bezocht, een voormalig concentratiekamp. De stad Nowy Tomysl, nationaal bekend om zijn rietverwerking wordt vrijdag 9 juni aangedaan. ’s Middags is er een rijtour met paard en wagen door de bossen van Sieraków ’s avonds is er vanwege het zilveren jubileum een feestavond, waar de burgemeester van Wronki, Kazimierz Michalak, de Nederlandse gasten zal toespreken. Traditiegetrouw wordt de week op zaterdag besloten met een barbecue. Dit maal in het dorpje Chojno-Blota met medewerking van een vijf man sterke band.
© SSBW / PS 2017/2022 Stichting Stedenband Beverwijk - Wronki webmaster@beverwijk-wronki.nl
Stichting Stedenband Beverwijk Wronki

Archief

De stichting beschikt over veel archief materiaal in woord en beeld, dat een mooi overzicht geeft van de rijke historie en de vele mooie momenten die tot nu toe zijn beleefd. Op deze pagina tonen wij een kleine selectie hiervan, waarmee u een overzicht krijgt over diverse activiteiten die hebben plaats gevonden.
Viering jubileum met expositie, muziek, receptie en een reünie Hoogtepunt ‘zilveren Beverwijk-Wronki’ in Kennemer Theater 2006 Het hoogtepunt van de viering van het zilveren jubileum Beverwijk-Wronki vindt plaats op zaterdag 2 september in het Kennemer Theater. Op die dag opent de eerste secretaris en cultureel attaché van de Poolse ambassade in Den Haag, de heer Jacek Biegala een foto-expositie van de Beverwijkse beeldend kunstenaar en fotograaf Dirk Bus. De expositie is een initiatief van de Stichting Tentoonstellingen Beverwijk. Dirk Bus toont zijn nieuwste foto’s, die hij gemaakt heeft tijdens zijn reizen naar Wronki en omgeving. Er zijn rondom de opening van deze jubileumtentoonstelling verschillende activiteiten georganiseerd. Zo komt het koor Millennium, onder leiding van dirigent Bernard Perz, uit Wronki over. Het is een tegenbezoek aan het Beverwijkse Smartlappenkoor dat in mei jongstleden in Wronki is geweest. Ook de muzikale familie Bazant (Janusz Wylegala met zijn drie kinderen) is van de partij, alsmede de kunstenaressen Beata Adam en Joanna Tomczak, medewerkers van het Cultureel Centrum Wronki (Gabriela Dura, Irmina Szymanska, Rafal Sierchula en Pawel Pogorzelczyk) en een gemeentelijke delegatie (de raadsleden Andrzej Jablonski en Jerzy Serwata) onder leiding van Tomasz Ziolek. Kunstenaar Dirk Bus (48) is zijn leven lang al bezig met allerlie creatieve uitingsvormen. Hij tekent, schildert en fotografeert. De laatste kunstvorm kreeg met name de afgelopen acht jaar meer accent. De geboren en getogen Beverwijker is bijzonder geïnteresseerd in de natuur. Dirk Bus verbleef vorig voor het eerst in het Poolse Wronki en is er dit jaar verschillende malen teruggekeerd. Gedurende alle bezoeken maakte hij foto’s. Na de opening van de expositie door de Poolse vertegenwoordiger, houdt de burgemeester van Beverwijk, drs. Th.L.N.Weterings, een toespraak. Hierin zal hij zijn dank uitspreken aan alle (oud- )vrijwilligers en (oud-)bestuursleden van de drie stichtingen die zich vanaf 1981 met de samenwerking met Wronki hebben beziggehouden: IJmond Helpt Polen, Medische Hulp IJmond-Wronki en Stedenband Beverwijk-Wronki. Hij zal namens het gemeentebestuur allen bedanken die hun steentje hebben bijgedragen aan de goede relatie tussen beide gemeenten. Om die dankbaarheid te tonen, biedt de gemeente aansluitend een receptie aan. Voor de bijeenkomst zijn de vrijwilligers en bestuursleden uitgenodigd. Na het officiële gedeelte zullen Millennium en het Smartlappenkoor apart en samen zingen en laat ook de familie Bazant van zich horen. Op deze wijze wordt de bijeenkomst niet alleen een receptie en een muzikale happening, maar is het ook een reünie van mensen die elkaar mogelijk al lange tijd niet hebben gezien. De openbare bijeenkomst in het Kennemer Theater (Kerkplein 1) begint om 16.00 uur en zal tot circa 18.00 uur duren. De expositie wordt geopend om 16.15 uur. Het werk van Dirk Bus is tot 26 september te bezichtigen. Alle foto’s zijn (al dan niet ingelijst) te koop en door de maker gesigneerd.
‘Jeugd voor Europa nu en in de toekomst’ jubileumconferentie in Kennemer Theater 2007 De gemeente Beverwijk en de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki organiseren op 25 november 2006 samen met de Poolse gemeente Wronki de conferentie ‘Jeugd voor Europa nu en in de toekomst’. De andere deelnemers zijn gemeenten waarmee Wronki, naast Beverwijk, ook een stedenband heeft. Dit zijn Plérin (Frankrijk), Landwarów (Litouwen) en Cookstown (Noord- Ierland). De conferentie is de slotmanifestatie in het kader van 25 jaar stedenband Beverwijk-Wronki en is mede mogelijk door een Europese subsidie. In september wordt het starschot gegeven voor de conferentie door een webcam bijeenkomst met Nederlandse en Poolse scholieren. Tijdens het referendum van juni vorig jaar over de Europese Grondwet was het woord aan de volwassenen. Het is natuurlijk net zo belangrijk om ook de jongeren in Europa een stem te geven over de ontwikkeling van hun continent. De eenwording van Europa is een onomkeerbaar proces. In dat proces speelt de jeugd een belangrijke rol. Tijdens de conferentie staat centraal hoe zij naar de toekomst kijken. Zo wordt gesproken over welke perspectief de arbeidsmarkt biedt en spreken de jongeren over hun opleidingsmogelijkheden. Ook staat centraal hoe zij denken over de Europese eenwording en over de andere landen en burgers in Europa. Zijn ze net als veel volwassen Europeanen bang om hun identiteit te verliezen of zien ze vooral kansen? Doelen: De conferentie heeft twee doelen. Zo worden de deelnemers geïnformeerd over wat de Europese eenwording betekent voor hun landgrenzen en er wordt gekeken welke mogelijkheden Europa te bieden heeft en wat de bedreigingen zijn. Het tweede doel is de jongeren door discussie en workshops actief te betrekken bij onderwerpen zoals jeugdbeleid, Europese cultuur en identiteit en arbeidsmarktbeleid. Het accent ligt duidelijk op welke invloeden lokaal zichtbaar zijn van het Europese beleid. Met deze conferentie onderstrepen de organisatoren het belang van Europese initiatieven zoals het ontwikkelen van stedenbanden. Ook leren de jongeren van de verschillende opvattingen die leven in de afzonderlijke landen van Europa. Zo wordt meer begrip gegenereerd voor de meningen van de deelnemers uit de verschillende landen. Door het vinden van gemeenschappelijke waarden kunnen de jongeren op zoek gaan naar problemen die in alle landen spelen, zoals het vinden van werk en schooluitval. Hierdoor kunnen ze deze problemen inzichtelijk en oplosbaar maken. Organisatie: De organisatie van de conferentie is in volle gang. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau worden door de gemeenten Beverwijk en Wronki, in samenspraak met ondernemers, de doelstellingen en de onderwerpen van de conferentie bepaald. Scholieren uit Beverwijk en Wronki maken een startdocument. Dit document is de basis voor een brochure. Deze brochure gebruiken de deelnemende scholen als lesmateriaal om invulling te geven aan de workshops. De jongeren koppelen de resultaten en afspraken gemaakt tijdens de workshops terug. Beverwijk stelt uiteindelijk samen met Wronki een conferentieboekje op, met daarin de conclusies en resultaten van de workshops. Deze wordt naar alle deelnemers gestuurd. Het is de bedoeling dat de conferentie leidt tot vervolgactiviteiten in het voorjaar van 2007 om alle afspraken en bevindingen van deze conferentie verder uit te werken en op te pakken. Deelnemers: In totaal doen 95 jongeren, ambtenaren, bestuurders en ondernemers mee aan de conferentie. 35 personen van de gemeenten Beverwijk en Wronki, 10 van de gemeenten Landwarów en Plérin en 5 van de gemeente Coockstown. De jongeren uit Beverwijk bestaan deels uit een delegatie van het Kennemer College en het Nova College. Halverwege oktober zijn de deelnemers definitief bekend. Sinds 1981 bestaat er via de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki een samenwerking tussen Beverwijk en Wronki. In 2006 bestaat die samenwerking 25 jaar en vinden ter viering van dit jubileum activiteiten plaats, zowel in Beverwijk als in Wronki. Veel activiteiten worden samen georganiseerd met de gemeente Beverwijk. Sinds 30 september 1999 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beverwijk en Wronki. In maart 2004 zijn de contacten tussen beide gemeenten stevig aangehaald en zijn er vervolgafspraken gemaakt die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst. Eén van de vervolgafspraken is het geven van prioriteit aan jeugduitwisselingen tussen Beverwijk en Wronki. Ter afsluiting van dit 25-jarig jubileum heeft de gemeente Beverwijk met de organisatie van deze conferentie uitvoering gegeven aan één van de vervolgafspraken met de gemeente Wronki. Een goed initiatief, dat in samenwerking met de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki, vele Europese deuren open zet voor de jeugd van nu en in de toekomst. Wilt u meer informatie over de conferentie: via Els Steenbeek van de gemeente Beverwijk kunt u via 0251-256 256 contact opnemen met Lia de Ridder. Zij is bestuurslid van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki.
Programma conferentie ‘Jeugd voor Europa ’ Ter afsluiting van het jubileum 25 jaar 2007 samenwerking tussen Beverwijk en Wronki wordt op zaterdag 25 november 2006 een conferentie over Europa georganiseerd met als thema: ‘Jeugd voor Europa, nu en in de toekomst’. De voorbereiding van de conferentie is in handen van de gemeente Beverwijk en de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki. De conferentie, die wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie, vindt deels plaats in de Grote Kerk en deels in het Kennemer Theater. De deelnemers zijn scholieren (tussen de 15 en 20 jaar), ondernemers en bestuurders uit Beverwijk, Wronki (Polen), Plérin (Frankrijk) en Landwarów (Litouwen). In totaal zullen zo’n 120 personen aan de conferentie deelnemen. De inhoudelijke voorbereiding van de thema’s - ‘schooluitval’, ‘onderwijs en arbeid’ en ‘Europese cultuur en eigen identiteit’ - is verricht met inzet van scholieren uit Wronki en leerlingen van het Nova- en Kennemer College in Beverwijk. Over de drie thema’s wordt gediscussieerd in drie workshops van elk ongeveer 35 deelnemers uit de vier deelnemende landen. De workshops worden geleid door respectievelijk mevr. M. Visbeen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), de heer J. Vegter (voorzitter van het Midden- en Klein Bedrijf Nederland) en mevr. E. Mastenbroek, Europarlementariër. De burgemeester van Beverwijk, drs. Th.Weterings is dagvoorzitter, terwijl gemeentesecretaris mr. C.Hazenberg die dag gespreksleider zal zijn. Een afgevaardigde van de Poolse ambassade zal de conferentie officieel openen. Tijdens de lunch vindt een optreden plaats van rapper André Accord, die zijn act zal opvoeren op basis van de drie thema’s van de conferentie. Na afloop van de conferentie gaan de deelnemers genieten van een voorstelling van het Internationaal Danstheater. De gasten uit Polen, Frankrijk en Litouwen verblijven in hotel Het Hoge Duin in Wijk aan Zee. De Fransen en de Litouwers zullen op 26 november huiswaarts keren, terwijl de gasten uit Wronki nog blijven tot en met 28 november. Maandag 27 november zullen de leerlingen en leerkrachten uit Wronki een bezoek brengen aan het Kennemer College waar zij enkele lessen zullen volgen (Engels en aardrijkskunde) en de lunch zullen gebruiken met hun leeftijdgenoten. Er wordt nog gewerkt aan een programma voor de Poolse ondernemers die de meer bedrijfsmatige kant van Beverwijk zullen leren kennen. Na afloop van de conferentie zal door de gemeente Beverwijk en de Stichting Stedenband een rapportage worden opgesteld met de eindconclusies van deze conferentie, met als doel deze conferentie elders in Europa een vervolg te geven. De gemeente Wronki heeft aangegeven dat zij volgend jaar een vervolgbijeenkomst wil organiseren. Een vervolgconferentie kan weer een beroep doen op Europese subsidie. Met de conferentie in Beverwijk wordt het belang van Europese initiatieven onderstreept, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van stedenbanden. Jongeren leren wat de verschillende opvattingen zijn die leven in andere Europese landen. Zo zal ook tijdens deze conferentie meer begrip worden gekregen voor de meningen en problemen van de Europese jongeren. Door het vinden van gemeenschappelijke waarden kunnen problemen en meningsverschillen inzichtelijk en oplosbaar worden gemaakt.
Unsere Erinnerungen aus Beverwijk 2007 25 polnische Schüler, 4 Betreuer und 6 Geschäftsleute aus Wronki hatten die Gelegenheit vom 25. November bis zum 28. November nach Holland zu fahren. Aus Wronki sind wir am 24. November früh am Morgen losgefahren. Die Reise dauerte 12 Stunden. Spät am Abend sind wir glücklich an Ziel gekommen. Die Unterkunft hatten wir in einem wunderschönen Hotel in Wijk aan Zee. Beim Abendessen haben uns herzlich Herr Wim Spruit und Frau Lija de Ridder begrüßt. Die Küche im Hotel hat für uns leckere Speisen serviert. Wir haben in Dreibettzimmern mit Bad und Fernsehen übernachtet. Durch unsere Fenster konnten wir eine himmelblaue Nordsee bewundern. Deswegen sind wir den Hotelleuten für eine gastfreundliche und angenehme Bedienung sehr dankbar. Am 25. November haben wir an einer Konferenz teilgenommen, die Frau Lija de Ridder und Herr Arnold Faber für alle Teilnehmer aus Holland, Polen, Litauen und Frankreich organisiert haben. Diese Konferenz hat auf uns einen großen Eindruck gemacht. Nach kurzer Präsentation von vier Städten : Beverwijk, Wronki, Plerin und Landvarow wurde die Konferenz offiziell durch den Bürgermeister Herr Th. Weterings geöffnet. Dann haben und Leiter der Konferenz: Frauen M. Visbeen, E. Mastenbbroek und Herr J. Vegter Informationen über die Diskussionsthemen geliefert. In drei Gruppen haben wir uns zu folgenden Themen geäußert: Die Ursachen des Schulversäumnisses, Bildung und Arbeit, Europäische Kultur und Identität. Während der Konferenz haben wir uns mit Problemen der Jugendlichen in Europa beschäftigt und zugleich hatten wir die Gelegenheit viele junge Leute näher kennen zu lernen. Während der Konferenz haben wir den Rapper Andre Accord bewundert und wunderbare karaibische Küche nachgeschmeckt. Aber das was wir spät am Abend erlebt haben, vergessen wir lange nicht, nämlich das Theaterstück „ International Dance Theatre“. Wir waren echt begeistert. Deshalb sind wir Frau Lija de Ridder und Herrn Arnold Faber für so eine schöne Vorbereitung der Konferenz sehr, sehr dankbar. Am 26. November am Vormittag sind wir in Wijk aan Zee spazieren gegangen, haben Muscheln gesammelt und bei so einem herrlichen Wetter einzigartige Dünen, Strand und Meer bewundert. Dank Herrn Arnold Faber sind wir am Nachmittag nach Amsterdam gefahren und haben da Wasserkanäle, Damplatz und Königspalast gesehen. Am 27. November wurden wir zum Kennemer College eingeladen. Unsere Freunde – Schüler aus Beverwijk haben uns ihre Schule gezeigt. Wir haben eine Sporthalle, einen Musikraum, einen Technikraum, einen Kunstraum und eine Schulbibliothek gesehen. Die Schule in Beverwijk und unsere Schule in Wronki unterscheiden sich stark voneinander. Die Schule in Beverwijk ist unserer Meinung nach mehr schülerfreundlich und auch besser technisch ausgestattet. Während des Aufenthalts in Kennemer College haben wir eine Musikband gehört. Die haben echt großartig gespielt. Wir haben auch an der Geografiestunde und Englischstunde teilgenommen. Hiermit danken wir sehr herzlich den Lehrern für eine effektive Vorbereitung des Unterrichts. Wir haben gar nicht erwartet, dass die jungen Menschen in Holland und Lehrer so nett und gastfreundlich sind. Wir danken ihnen noch mal sehr herzlich für den Besuch in der Schule und kleine süße Geschenke, die sie für uns vorbereitet haben. Am den selben Tag am Nachmittag haben wir noch Zaanse Schans besichtigt, in dem wir alte holländische Windmühlen, die Käseproduktion und fantasievolle, bunte Holzschuhe bewundert haben. Das war unser letzter Tag in Beverwijk. Mit unseren Freunden- Frau Lija de Ridder und Herren Arnold Faber und Wim Spruit- haben wir uns in einem exklusiven Restaurant beim holländischen Abendessen verabschiedet. Diese Reise nach Beverwijk war für uns ein wunderschönes und unvergessliches Erlebnis. Vom ganzen Herzen danken wir Ihnen noch mal sehr herzlich für den Aufenthalt in Beverwijk. Da ein Weihnachtsfest vor der Tür steht, wünschen wir Euch liebe Lija, Arnold und Wim fröhliche Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr. Viele liebe Grüße: Monika, Agnieszka, Patrycja, Marian und alle Schüler